Język angielski – 5.04.2022

20220405_101040Na dzisiejszym angielski powtórzyliśmy na początku nazwy przedmiotów znajdujących się w naszej sali : stół (table), krzesło (chair), okno (window), drzwi (door). Następnie zrobiliśmy powtórkę z kolorów (colours review), czyli jakie kolory mają te przedmioty? (What colours is the table?), a co jest zielone ? (what is green?). Nie brakło również nam czasu na zabawę (actions) : let’s hop to the table (wskoczmy na stół), run to the door (pobiegnijmy do drzwi), counting to 15 ( policzmy do 15). Pamiętamy o prepositions (przyimkach), że „na” to „on”, a „pod” to „under”. Na koniec posłuchaliśmy piosenki pt. „I see something blue”