Zabawy ruchowo-rymowane Aniołków – 11.04.2022

IMG_5605Dzisiaj na zajęciach z panią Emilią, bawiliśmy się w „Liska”. Podczas zabawy każdy z nas zmienił się w liska na chwilę, a w tym czasie reszta Aniołków recytowała taki krótki wierszyk: „Chodzi lisek koło drogi, cichuteńko stawia nogi, cichuteńko się zakrada, nic nikomu nie powiada.” Staraliśmy się zapamiętać tę rymowankę i mówić równo z panią, a przy okazji sprawdzać, kto teraz stał się naszym zabawowym liskiem.