Język angielski w grupie Archaniołków – 7.10.2022

20221007_093833Na dzisiejszym angielskim mieliśmy okazję powtórzyć  z panią Joanną : What’s the number? (Jaka to liczba?),  Numbers 1-5 (Cyfry 1-5), Do you like a fish or a shark? (Lubisz rybę czy rekina?), I like a fish (Ja lubię rybę.), I like a shark. (Ja lubię rekina), Catch a fish, (Złap rybę), I’m fishing.(Ja łowie ryby), It’s a fish (To jest ryba), It’s a shark (To jest rekin), It’s a small fish (To jest mała ryba), It’s a big fish (To jest duża ryba), It’s a small ball (To mała piłka), It’s a big ball (To duża piłka), It’s a small balloon (To mały balon), It’s a big balloon (To duży balon).