Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekcji w grupie Aniołków – 5.01.2023

20230105_104738Wszyscy wiemy, że sie­dzą­cy tryb życia wpły­wa ne­ga­tyw­nie na roz­wój dziecka, po­wo­du­je osła­bie­nie siły mię­śni, ob­ni­że­nie spraw­no­ści i wy­dol­no­ści or­ga­ni­zmu. Kon­se­kwen­cją tego jest po­ja­wie­nie się za­bu­rzeń po­sta­wy ciała, które nie­le­czo­ne, z cza­sem po­głę­bia­ją się i utrwa­la­ją w po­sta­ci po­waż­nych wad po­sta­wy. Dlatego tak ważne jest zapewnienie dzieciom odpowiedniej dawki ruchu każdego dnia. Dzisiejszą rozgrzewkę rozpoczęliśmy od zabawy w „Kolory”. Maszerowaliśmy dookoła sali. Widząc określony kolor woreczka wykonywaliśmy zadanie. Czerwony- bieg z wysokim unoszeniem kolan, żółty- stanie na palcach z rękami uniesionymi w górę, zielony- skłony boczne, niebieski- naśladowanie pływania. Następnie z szarf ułożyliśmy tor przeszkód. Z jego pomocą ćwiczyliśmy skoczność, siłę mięśni nóg, siłę mięśni brzucha i koordynację. Podczas zabawy „Podłoga parzy” wzmacnialiśmy mięśnie pleców, rąk i nóg. Następnie pani Sylwia rozdała nam miękkie piłeczki i z ich wykorzystaniem wykonywaliśmy ćwiczenia- unoszenie nóg nad piłeczką, turlanie piłeczki po ugiętych kolanach-unosząc głowę i tułów, unoszenie wyprostowanych nóg a następnie bioder w taki sposób aby piłeczka turlała się z góry na dół oraz wyrzucanie piłeczki trzymanej w stopach wysoko w górę. Na zakończenie wykonaliśmy serię ćwiczeń rozciągających.