Rozmawiamy o zimowej krainie  – 12.01.2023

IMG_20230112_095835Zapoznaliśmy się dziś z pojęciem zamarzania, mrozu, ujemnej temperatury oraz topnienia. Pani tłumaczyła nam czym jest kra oraz jak bardzo niebezpieczne jest stąpanie po zamarzniętych zbiornikach wodnych.