Pracujemy w książkach – 13.01.2023

20230113_102153Dziś w naszych ćwiczeniach nazywaliśmy figury. Kolorowaliśmy jednakowo figury tego samego rodzaju oraz liczyliśmy je. Rysowaliśmy po śladach rysunki z figur. Oglądaliśmy obrazki oraz określaliśmy co się na nich dzieje. Próbowaliśmy układać zdania na temat obrazków i liczyliśmy słowa w zdaniach. Nazywaliśmy i liczyliśmy ptaki które znajdowały się pod karmnikiem, w karmniku oraz tych lecących w lewą i prawą stronę.