Poznajemy Św. Antoniego z Padwy – 16.01.2023

IMG_20230116_133852Z cyklu i  „Ja mogę  zostać świętym” poznaliśmy dzisiaj postać Świętego Antoniego z Padwy, który urodził się w Lizbonie w 1195 r.  Był uzdolniony i zachowywał nienaganne maniery już od najmłodszych lat. W wieku piętnastu lat został sierotą . Wstąpił do zakonu augustianów choć jego krewni bardzo tego nie chcieli. Następnie przeniósł się do zakonu Braci Mniejszych założonego przez Franciszka z Asyżu. Pragnął zostać misjonarzem i głosić Ewangelię poganom. Wyjechał do Afryki, później przemierzał Sycylię, gdzie głosił kazania pod gołym niebem.  Czas tam spędzony Antoni wykorzystał na pogłębienie życia wewnętrznego i dla swoich studiów. Ze szczególnym zamiłowaniem zagłębiał się w Pismo święte. Równocześnie udzielał pomocy duszpasterskiej i kaznodziejskiej. Święty Antoni przemierzał miasta i wioski, nawołując do poprawy życia i pokuty. Uzdrawiał chorych i wskrzeszał umarłych. Antoni obdarzony był wieloma charyzmatami – czytania w ludzkich sumieniach, proroctwa. Wykładał filozofię na uniwersytecie w Bolonii. Niestety zachorował i zmarł 13 czerwca 1231 roku,  mając zaledwie 36 lat. Jego pogrzeb był wielką manifestacją. Pochowano go w Padwie w kościółku Matki Bożej. W niecały rok później papież Grzegorz IX zaliczył go w poczet świętych. O tak rychłej kanonizacji zadecydowały rozliczne cuda i łaski, jakich wierni doznawali na grobie św. Antoniego. Na podsumowanie zajęć kolorowaliśmy jego postać i oglądnęliśmy tematyczny animowany film.