Gimnastyka poranna – 18.01.2023

20230118_085448Zaczęliśmy gimnastykę od zabawy ruchowo- naśladowczej pt.” Zwierzęta” – losując poszczególne karty naśladowaliśmy ruchy poszczególnych zwierząt: muczenie krowy, pełzanie węża, wyciągaliśmy wysoko szyje jak żyrafy, chodziliśmy i szczekaliśmy jak pieski oraz naśladowaliśmy rybki pływające w oceanie. Kolejna była zabawa orientacyjno-porządkowa pt. „Marmurki” – biegaliśmy po sali swobodnie w różnych kierunkach w rytm tamburyna. Na hasło – „marmurki” staliśmy nieruchowo jak posąg i nieruchomieliśmy w różnych pozach. Ćwiczyliśmy naszą motorykę dużą i naśladownictwo.