Doskonalimy liczenie – 31.01.2023

20230131_092454Na dzisiejszych zajęciach powtórzyliśmy sobie poznane do tej pory figury geometryczne. Segregowaliśmy klocki w kształcie figur geometrycznych, według kształtu. Umieszczaliśmy figury tego samego kształtu w tej samej pętli. Liczyliśmy figury w poszczególnych pętlach i porównywaliśmy je. Następnie, uzupełnialiśmy liczbę figur w pętlach do dziewięciu, uzasadniając swoje decyzje.