Poznajemy cztery żywioły – 27.02.2023

Dowiedzieliśmy się dziś czym jest żywioł. Wiemy już ile ich jest i jak się nazywają. Pani podawała cechy danego żywiołu czyli ognia, wody, powietrza i ziemi. Następnie, uczestniczyliśmy w zabawie dydaktycznej „prawda czy fałsz?”. Pani zadawała pytania związane z tematem a my staraliśmy się określić czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe, np. „Ogień jest zimny” lub „Rośliny bez wody nie przetrwają.” Uczyliśmy się koncentracji i rozwijaliśmy umiejętność logicznego myślenia.