Utrwalamy znajomość figur geometrycznych – 1.03.2023

IMG_0083Pani Karolina powiesiła na tablicy ilustracje figur, które już znamy: kwadrat, koło trójkąt, oraz prostokąt, który dziś poznamy. Na początku każdy z nas wskazywał figury, o które pytała Pani. Następnie pani unosiła wybraną figurę, a naszym zadaniem było znalezienie w sali przedmiotu o takim samym kształcie.