Język angielski w grupie Archaniołków – 3.03.2023

IMG_0240Dzisiaj na lekcji języka angielskiego śpiewaliśmy piosenki „Hello, Hello”, „How is the weather?” oraz „Put on your shoes”. Utrwalaliśmy słownictwo o pogodzie, powtarzaliśmy nazwy zwierząt: cat, dog, hamster, fish, rabbit, horse, cow, sheep, chicken, frog, elephant, lion, monkey, giraffe oraz powtórzyliśmy słownictwo z ostatnich zajęć dotyczące ubrań.