Pracujemy z naszymi książkami – 9.03.2023

IMG_20230309_100203W naszych książkach ryzowaliśmy po śladzie drogę Ady i Olka do zoo. Podawaliśmy nazwy zwierząt które tam zobaczyli. Rysowaliśmy po śladzie rysunki. Pani czytała nazwy zwierząt a my staraliśmy się je naśladować. Dzieliliśmy także ich nazwy na sylaby. Rysowaliśmy węża po śladzie, a następnie go kolorowaliśmy. Kolejno oglądaliśmy zdjęcia miejsc, w których żyją zwierzęta. Łączyliśmy odpowiednie zwierzęta ze zdjęciem środowisk w których żyją. Ostatnią pracą było rysowanie pingwinów według wzoru.