Pracujemy w książkach – 16.03.2023

IMG_20230316_111523W naszych książkach rysowaliśmy po szarych liniach. Określaliśmy, które zwierzęta obserwowali Olek i dziadek. Rysowaliśmy szlaczki po śladzie, a następnie samodzielnie. Słuchaliśmy jak pani czytała nazwy zwierząt, a my nazywaliśmy ich ruchy. Razem z panią czytaliśmy wyraz „mrowisko”, kolejno kolorowaliśmy rysunki mrówek. Na koniec, nazywaliśmy zwierzęta przedstawione na zdjęciach.