Uzupełniamy nasze karty pracy – 18.04.2023

20230418_094025Podczas tego zadania odgadywaliśmy nazwy ptaków widocznych na ilustracjach. Był tam bocian, żuraw, skowronek i jaskółka. Następnie je sylabizowaliśmy. Następne zadanie w naszych kartach polegało na narysowaniu po śladzie drogi skowronka do gniazda. Ćwiczyliśmy w ten sposób motorykę małą.