Język angielski w grupie Archaniołków – 24.04.2023

IMG_20230424_104525Lekcję języka angielskiego rozpoczęliśmy od piosenki powitalnej „Good morning song”. Przypomnieliśmy zasady obowiązujące na zajęciach. Pytaliśmy siebie nawzajem o samopoczucie „Are you happy/ sad/ tired/ sleepy?” Przypomnieliśmy piosenkę „Five Little Ducks”. Wykonywaliśmy czynności wiosenne zwierząt „hop like a grasshopper/ jump like a frog”. Przypomnieliśmy zawody „I want to be a teacher/ doctor/ dentist/ carpenter/ pilot”. Rozmawialiśmy na temat Dnia Ziemi i czynności, które są dobre dla środowiska, a które nie. Poznaliśmy historyjkę i słuchaliśmy „Jack and the Beanstalk”, a następnie zadawaliśmy pytania „Who is he? This is Jack. What is he doing? He is climbing”. Pożegnaliśmy się piosenką pożegnalną „Goodbye”.