Czytamy Pismo Święte – 25.04.2023

20230425_150330 Przy okazji tygodnia biblijnego pani Karolina przeczytała fragment Pisma Świętego. Wybraliśmy czytanie „Stworzenie świata” z Księgi Rodzaju. Dowiedzieliśmy się, że przez sześć dni Pan Bóg stwarzał piękny otaczający nas świat, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego niedziela jest dniem odpoczynku, wolnym od pracy. W pierwszym dniu Bóg stworzył światło i oddzielił je od ciemności. W ten sposób powstał dzień i noc. Następnego dnia Bóg stworzył niebo. Kolejno oddzielił suchy ląd od morza i stworzył wszelką roślinność – trawę, kwiaty i drzewa. W czwartym dniu Pan Bóg stworzył słońce i księżyc. Piątego dnia Bóg powołał do życia różne zwierzęta wodne i latające. W ostatnim dniu stwarzania na ziemi pojawiły się zwierzęta lądowe oraz człowiek, który ma rządzić ziemią i wszystkimi stworzeniami.