Język angielski w grupie Archaniołków – 14.06.2023

IMG_1084 Lekcje języka angielskiego rozpoczęliśmy powitaniem „Good morning song”. Rozmawialiśmy na temat nastrojów: „Are you happy/ sad/ angry/ tired? Yes, I am/ No, I’m not”. Powtórzyliśmy ostatnio poznane owoce i zdania „I like/ I don’t like: grapes, banana, apples, lemon, cherries, oranges”. Zagraliśmy w grę „Greedy Gorilla”. Przypomnieliśmy i śpiewaliśmy piosenkę „Pizza song” oraz „Picnic song”. Zagraliśmy w grę „Hungry shark”. Poznaliśmy zwierzęta morskie i wykonywaliśmy czynności „wiggle like a jellyfish/ move your arms like an octopus”. Śpiewaliśmy również „Peel the banana”. Pożegnaliśmy się piosenką pożegnalną „Goodbye song”.