Język angielski Archaniołków – 03.07.2023

IMG_2033Przywitaliśmy się piosenką powitalną „Good morning song”. Rozmawialiśmy na temat nastrojów kto się jak czuje. Przypomnieliśmy piosenkę o sygnalizacji świetlnej i bezpieczeństwie na drodze śpiewając ” Trafić lights”. Wskazywaliśmy na obrazkach odpowiednie środki transportu „It’s a motorbike/ plane/ scooter/ bus/ helicopter/ boat/ bicycle/ car/ train”. Rozwiązywaliśmy zagadki co to za cyfry słuchając zagadek „Across the sky and down from heaven. That’s the way we make a … seven”. Słuchaliśmy odgłosów transportu i odgadywaliśmy o jakie pojazdy chodzi w nagraniu. Poznaliśmy zwierzęta leśne „It’s a squirrel/ fox/ brown bear/ hedgehog”. Pożegnaliśmy się piosenką pożegnalną „Goodbye”.