Poznajemy życiorys św. Andrzeja – 12.07.2023

1_IMG_20230712_132716Św. Andrzej  był jednym z dwunastu apostołów wg świadectwa Ewangelii. Został powołany jako pierwszy z apostołów. Jest świętym Kościoła katolickiego i prawosławnego. Urodził się mniej więcej w tym samym czasie co Pan Jezus. Pochodził z żydowskiej rodziny rybackiej z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był rybakiem i mieszkał w Kafarnaum. Przystał do Jana Chrzciciela jako jego uczeń, a następnie stał się apostołem Jezusa, wraz ze swoim bratem Szymonem Piotrem. Chrystus zapowiedział, że Andrzej i Szymon Piotr zostaną „rybakami ludzi”. Po śmierci Jezusa na krzyżu, jego zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego na apostołów  Andrzej Apostoł wyruszył w świat, aby głosić Słowo Boże. Za głoszenie Słowa Bożego został skazany na śmierć męczeńską, którą poniósł na krzyżu w kształcie litery X. Św. Andrzej jest patronem narodów słowiańskich, państw takich jak Szkocja, Rosja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg i Niemcy, a także wielu miast i kilku krain. Poza tym jest również patronem: rybaków, podróżujących i małżeństw. Na podsumowanie zajęć pokolorowaliśmy jego podobiznę.