Poznajemy cykl rozwojowy życia żaby – 7.08.2023

IMG_4899Poznaliśmy kolejne stadia rozwoju życia żaby. Każdego roku wiosną żaby składają w stawach, jeziorach lub bajorkach jaja – skrzek. Po około 4 dniach z jaj rozwijają się kijanki. Następnie kijanki rosną i pojawia się u nich ogony. Najpierw kijanką wyrastają tylne kończyny, potem przednie. Kolejno po około 90 dniach, w końcu odpada im ogon i tak powstają dorosłe żaby.