Gimnastyka poranna Aniołków – 8.08.2023

Podczas porannych ćwiczeń wykorzystaliśmy woreczki gimnastyczne. Rozpoczęliśmy od zabawy w „Króla równowagi” – spacerowaliśmy z woreczkami na głowie. Staraliśmy się chodzić jak najdłużej bez opuszczenia woreczka. Następnie ćwiczyliśmy w parach. Naszym zadaniem było podawanie do siebie woreczka raz prawą, raz lewą ręką. Ćwiczyliśmy w ten sposób umiejętność rzucania i łapania. Na koniec trochę poskakaliśmy. Rzucaliśmy woreczek przed siebie i przeskakiwaliśmy nad nim. Powtarzaliśmy tę czynność przez całą drogę od startu do mety. Robiliśmy to bardzo szybko, gdyż była to gra na czas.