Praca plastyczna pt. „Wesoła muszelka” – 18.08.2023

IMG_5887Ozdabialiśmy muszelki według własnego pomysłu – kredkami, farbami i plasteliną. Doskonaliliśmy naszą motorykę małą tworząc tematyczną pracę plastyczną.