Uczymy się wycinać – 22.08.2023

IMG_6095Podczas zajęć rozwijaliśmy koordynację wzrokowo – ruchową oraz sprawność manualną. Staraliśmy się prowadzić nożyczki po przerywanym wzorze na kartce. Pomimo tego, że było to bardzo wymagające zadanie, rozcinaliśmy kartki z ogromnym zaangażowaniem i z wielką ochotą.