Pracujemy w naszych kartach pracy – 24.08.2023

IMG_6358Naszym zadaniem było wyznaczenie drogi, która pokonać musi samochód, aby dotrzeć do stacji benzynowej. Najpierw pokazywaliśmy odpowiednią trasę palce, następnie rysowaliśmy linię mazakiem. Próbowaliśmy także określić co znaczy znak drogowy na obrazku. Wiemy już, że niebieski prostokąt z białą literką „P” oznacza parking