Adaptacja dziecka w przedszkolu

Zapraszamy na bezpłatne dni adaptacyjne w naszym przedszkolu wszystkie Dzieci, których Rodzice chcą, aby ich Pociechy dołączyły do grona naszych przedszkolaków.

Najbardziej charakterystycznym okresem dla całego dzieciństwa jest czas pomiędzy trzecim,
a siódmym rokiem życia.
W tym czasie następuje pełny i swobodny rozwój dziecka. Jest to okres dzieciństwa, przez psychologów zwany okresem przedszkolnym. Podejmując decyzję o zapisie dziecka do przedszkola jesteście Państwo słusznie przekonani, że jest to właściwe i bardzo korzystne dla jego rozwoju. Często jednak pojawiają się wątpliwości już po kilku dniach kiedy Wasze dziecko po raz pierwszy zostało w przedszkolu.
Prawidłowa adaptacja dziecka w nowej dla niego sytuacji jest główną troską całego naszego personelu. Wiemy także, że nie tylko rodzice dziecka, ale także cała jego rodzina przejmuje się to nową dla wszystkich rzeczywistością.

2,5-letnie dziecko przychodząc po raz pierwszy do przedszkola powinno przygotować się do:
• nowego otoczenia i wymagań związanych ze sposobami korzystania z wyposażenia w swojej sali,
• przebywania w grupie innych dzieci,
• wymagań stawianych w zakresie czynności samoobsługowych nie zawsze dotychczas wykonywanych samodzielnie w domu,
• sposobu komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi,
• nowego trybu życia i innego rozkładu dnia, nie zawsze zrozumiałego dla dziecka,
• innej niż w swojej rodzinie roli społecznej, jest ono jednym z wielu dzieci,
• osamotnienia oraz braku oparcia w osobach bliskich w nowych i trudnych sytuacjach,
• nawiązywania kontaktów interpersonalnych z nieznanymi jeszcze ludźmi.
Najważniejsze, aby te pierwsze doświadczenia dziecka z przedszkolem przebiegały w atmosferze spokoju i bezpieczeństwa.
Podstawowym zadaniem przedszkola jest pomóc Dzieciom i ich Rodzicom w przezwyciężani tych wszystkich trudności.

Przedstawiamy Państwu kilka naszych propozycji, które ułatwią Waszemu dziecku start w przedszkolu:
• na początku dobrze jest odbierać dziecko wcześniej, gdyż małe dziecko ma inne poczucie czasu, dlatego czas przebywania poza domem wydaje mu się bardzo długi,
• musimy wprowadzić w domu stały, w miarę powtarzalny rytm dnia,
• nie mówmy dziecku, że przyjdziemy po niego wcześniej, kiedy jest to niemożliwe,
• nie obiecujemy czegoś czego nie możemy zrealizować,
• nigdy nie straszmy dziecka przedszkolem,
• przyzwyczajajmy nasze dziecko do różnych potraw, kończmy z rozdrabnianiem pokarmów, gdyż już trzylatek może swobodnie gryźć pokarmy;
• rozpoczynamy z dzieckiem proces wdrażania zasad i przestrzegania umów,
• pozwalamy dziecku samemu załatwiać potrzeby fizjologiczne, myć ręce, ubierać się, przyzwyczajajmy do samoobsługi,
• odzwyczajajmy od smoczków, pampersów, nocnika,
• pozwalamy dziecku zabrać ze sobą do przedszkola zabawkę lub podusię z domu,
• przygotowujemy się razem z dzieckiem do pójścia do przedszkola robiąc np. wspólne zakupy i przyzwyczajamy dziecko do nowych rzeczy już w domu, aby w przedszkolu były już znane i „domowe”,
• staramy się aranżować dziecku nowe kontakty z innymi dziećmi,
• żegnamy się w przedszkolu krótko i stanowczo,
• nie pokazujemy dzieciom jak się o nie martwimy, aby nie uczestniczyły w naszych obawach,
• dajemy dziecku wygodny strój do samodzielnego ubierania, który może pobrudzić.

Przedszkole jest najlepszym środowiskiem, aby uczyć dziecko niezależności i uspołecznienia się. Kontakty z innymi dziećmi uczą norm współżycia w grupie społecznej. W przedszkolu mogą zawiązać się wśród dzieci przyjaźnie na wiele.

Odziały (grupy) w naszym przedszkolu są złożone z kilkunastu dzieci, jest to więc doskonały sposób, aby dziecko stopniowo nabywało nowe umiejętności i kompetencje zarówno społeczne, jak i emocjonalne.
Każdy oddział (grupa) jest prowadzony przez wykwalifikowaną panią nauczyciel, której podczas pracy codziennej może towarzyszy pomoc nauczyciela. Dlatego Państwa Dzieci zawsze otrzymają indywidualne wsparcie w każdej sytuacji i o każdym czasie.