Czesne zawiera

 • opiekę nad dziećmi przez profesjonalną kadrę pedagogiczną od 6:30 do 17:00,
 • zajęcia i zabawy z podstawy programowej,
 • gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korekcji z fizoterapeutą,
 • zajęcia z języka angielskiego z filologiem anglistą metodą Music Babes,
 • kreatywne zajęcia plastyczne (rysowanie, malowanie)
 • spotkania z ludźmi różnych zawodów,
 • zajęcia muzyczne (taniec, rytmika, śpiew),
 • zajęcia z psychologiem przedszkolnym,
 • edukację przyrodnicza (poznawanie fauny i flory)
 • odkrywanie świata opowieści i legend,
 • zajęcia z terapeutą pedagogicznym,
 • zajęcia logarytmiczne,
 • zajęcia z logopedą przedszkolnym,
 • zajęcia w kącikach tematycznych (konstrukcyjno-matematycznym, sensorycznym),
 • doświadczenia i eksperymenty pozwalające poznawać otaczający świat,
 • aktywności w ramach klubu małego podróżnika,
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym,
 • teatrzyki przyjezdne,
 • imprezy okolicznościowe m.in. Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, Andrzejki, Mikołajki, Pasowanie na Przedszkolaka, Jasełka, ect.
 • warsztaty z kalendarza dni nietypowych np: Dzień Pluszowego Misia, Dzień Królika, Dzień Czekolady, Dzień Ziemi, Dzień Słońca, ect.
 • inne