Kadra

Jesteśmy przekonani, że nasze przedszkole z oddziałami integracyjnymi jest miejscem, którego Państwo szukacie.
Nasza wykwalifikowana kadra nie zastąpi Rodziców, ale tworzy rodzinną i ciepłą atmosferę. Zapewnimy Państwa dzieciom najlepszą opiekę pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną i  terapeutyczną, a także zaspokoimy wszystkie indywidualne potrzeby Waszych dzieci w taki sposób, aby czuły się u nas rodzinnie, bezpiecznie i radośnie. Posiadamy kwalifikacje zawodowe oraz bogate doświadczenie, aby opiekować się i edukować wszystkie dzieci, także dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Jeśli liczą się dla Państwa małe grupy (oddziały) przedszkolaków, rodzinna atmosfera i indywidualne podejście do każdego dziecka, a jednocześnie oczekujecie Państwo różnorodnych zajęć dla Waszych dzieci, które będą prowadzone nowoczesnymi metodami edukacji przez profesjonalny zespół nauczycieli to Przedszkole Świętej Rodziny z Nazaretu jest takim miejscem, jakiego szukacie. Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich jest bliskie naszym sercom !

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – JOLANTA MICHALIK

Ukończyła pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada kilkuletnie doświadczenie pracy w przedszkolu. W swojej pracy stawia na indywidualne podejście do dziecka, szanowanie, jego odrębności i autonomii. Jest przekonana, że niezwykle istotne jest wzmacnianie mocnych stron dziecka i zauważalnie jego talentów, już od najwcześniejszych lat życia, ponieważ wpłynie to w późniejszym wieku na przebieg jego kariery zawodowej. Cały czas stara się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w różnych kursach. Ukończyła warsztaty terapeutyczno-muzyczne metodą „Dyscyplina bez nakazów” oraz podstawowy kurs języka migowego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi, ponieważ kilka lat pracowała jako nauczyciel wspomagający chłopca z trisomią 21.

 

 

PEDAGOG/NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO/NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wciąż pragnie się rozwijać i kształcić, dlatego rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi ze zwiększonymi potrzebami edukacyjnymi/z orzeczeniem (autyzm, ADHD, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim). Swoją pracę traktuje jako misję i wyzwanie. Wychowywanie oraz opiekowanie się dziećmi to jej pasja, która przynosi mnóstwo radości oraz spełnienia. Potrafi wykazać się dużą empatią, umiejętnością nawiązania swobodnego kontaktu z maluchem, zrozumieniem, jak i cierpliwością. W swojej pracy szczególną uwagę przykłada do przekazania dzieciom umiejętności przestrzegania ogólnie panujących zasad, prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, wykształcenia kultury osobistej oraz szacunku do rówieśników i dorosłych. Fascynuje ją możliwość brania czynnego udziału w pokazywaniu i tłumaczeniu świata maluchowi. Uwielbia obserwować rozwój dzieci oraz to, jak stopniowo się usamodzielniają. Zwraca również uwagę na indywidualne potrzeby oraz zdolności maluchów i stara się pomóc w ich realizacji. Do każdego podchodzi indywidualnie i stara stworzyć przestrzeń umożliwiającą swobodne uzewnętrznianie potrzeb i obaw dziecka. Stawia na naukę poprzez zabawę i wykorzystanie różnych metod pobudzających zapamiętywanie przekazywanej wiedzy.

NAUCZYCIEL/ NEUROLOGOPEDA/OLIGOFRENOPEDAGOG – Iwona Deptuch-Kowalczyk

Swoją pracę wykonuje z pasją oraz traktuje jak wyzwanie. Na dzieci patrzy całościowo, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty funkcjonowania rozwijającego się człowieka. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje prowadząc wykłady dla studentów logopedii oraz indywidualne terapie dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku filologia polska z logopedią, podyplomowe studia z neurologopedii klinicznej na Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz podyplomowe studia z oligofrenopedagogiki z terapią pedagogiczną. Ukończyła wiele kursów i szkoleń m.in. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych”, „Kinezjotaping w logopedii”, „Afazja – diagnoza i terapia”, „Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej. Strategie postepowania diagnostyczno – terapeutycznego – moduł I”, „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii- moduł II”, „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – pacjenci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych – moduł III”, „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej”, „Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym”, „Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się AAC cz.1”.

NAUCZYCIEL/FIZOTERAPEUTA – Sylwia Piś

Jako nauczyciel pracuje w przedszkolu osiem lat. Ukończyła studia na wydziale medycznym o kierunku fizjoterapia, wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka korekcyjna oraz edukację przedszkolną, jest także terapeutą ręki. Z uwagi na to, że uwielbia pracę z dziećmi, to właśnie w przedszkolu odnalazła się zawodowo. Łącząc wykształcenie i doświadczenie pedagogiczne, w naszym przedszkolu prowadzi grupowe zajęcia dodatkowe z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekcji oraz zajęcia indywidualne dla dzieci ze zwiększonymi potrzebami edukacyjnymi/orzeczeniem. Praca w przedszkolu to dla niej pasja i powołanie, a dobro dzieci zawsze stawia na pierwszym miejscu.

 

 

NAUCZYCIEL/PEDAGOG SPECJALNY/TERAPEUTA PEDAGOGICZNY – Emilia Nowak

Absolwentka studiów licencjackich Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kierunku Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogiki specjalna- edukacja integracyjna i włączająca. W swojej pracy stosuje   różnorodne metody nauczania  oparte na nauczaniu wielozmysłowym  dostosowując je do indywidualnych potrzeb dzieci o potrzebach kształcenia specjalnego  oraz indywidualnych  możliwościach  rozwojowych
w grupie zróżnicowanej. Inspiruje się metodą nauczania Montessori, która wspiera naturalną chęć poznawania świata, potencjał,  samokontrolę,  kreatywność jak również  pobudza wiarę  we własne możliwości dziecka. Obecnie poszerza swoją wiedzę i umiejętności na studiach podyplomowych z zakresu Edukacji i terapii osób ze spectrum autyzmu na ASP w Warszawie.

ASYSTENT NAUCZYCIELA – Viktoria Buslova

Jest Ukrainką mieszkającą w Polsce od 7 lat. Wygrała konkurs sportowy i przyjechała na wymianę studencką kilka lat temu. Przy tej okazji nauczyła się języka polskiego, który władam biegle, podobnie jak językiem rosyjskim. Jako młodej mamie bliskie jest jej sercu każde dziecko, gdyż doskonal rozpoznaje jego potrzeby i wie jak bardzo dzieci w tym wieku potrzebują uwagi dorosłych. Sprawdza się doskonale jako osoba niezwykle skrupulatna i dokładna, która swoją pracę traktuje zadaniowo.