Kadra

Jesteśmy przekonani, że nasze integracyjne  przedszkole jest miejscem, którego Państwo szukacie.
Nasza wykwalifikowana kadra nie zastąpi Rodziców, ale tworzy rodzinną i ciepłą atmosferę. Zapewnimy Państwa dzieciom najlepszą opiekę pedagogiczną, logopedyczną i psychologiczną, a także zaspokoimy wszystkie indywidualne potrzeby Waszych dzieci w taki sposób, aby czuły się u nas domowo, bezpiecznie i radośnie. Posiadamy kwalifikacje zawodowe oraz bogate doświadczenie, aby opiekować się i edukować dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Jeśli liczą się dla Państwa małe oddziały (grupy) przedszkolaków, rodzinna atmosfera i indywidualne podejście do każdego dziecka oraz oczekujecie Państwo różnorodnych zajęć dla Waszych dzieci, które będą prowadzone nowoczesnymi metodami edukacji przez profesjonalny zespół nauczycieli to Przedszkole Świętej Rodziny z Nazaretu jest miejscem, jakiego szukacie. 

 

NAUCZYCIEL/OLIGOFRENOPEDAGOG/SPECJALISTA SPECTRUM AUTYZMU
– Anna Banach

Absolwentka Akademi Ignatianum w Krakowie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku pedagogika medialna. Ukończyła  studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz integracji sensorycznej. Finalizuje także studia podyplomowe z edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zawodowe uzyskała pracując w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym oraz jako terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagog i nauczyciel wspomagający. Posiada liczne szkolenia, stale podnosić swoje kompetencje zawodowe. W pracy najważniejsze dla niej jest indywidualne podejście do każdego dziecka, całościowe wspieranie jego rozwoju oraz pomoc w odkrywaniu i poznawaniu świata.

 

NAUCZYCIEL/PEDAGOG SPECJALNY – Emilia Nowak

Absolwentka studiów licencjackich Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kierunku Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogiki specjalna- edukacja integracyjna i włączająca. W swojej pracy stosuje   różnorodne metody nauczania  oparte na nauczaniu wielozmysłowym  dostosowując je do indywidualnych potrzeb dzieci o potrzebach kształcenia specjalnego  oraz indywidualnych  możliwościach  rozwojowych
w grupie zróżnicowanej. Inspiruje się metodą nauczania Montessori, która wspiera naturalną chęć poznawania świata, potencjał,  samokontrolę,  kreatywność jak również  pobudza wiarę  we własne możliwości dziecka.

 

 

POMOC NAUCZYCIELA – Maria Siuzdak

Studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wybrała ten kierunek, ponieważ uwielbia dzieci i w pracy z nimi czuje się spełniona. Posiada kilkuletnie doświadczenie w opiece nad małymi dziećmi. Planuje dalej rozwijać się w tym kierunku. Jest bardzo ciepłą i sympatyczną osobą. Każdą wolną chwilę spędza wraz z przyjaciółmi.

 

 

 

 

 

POMOC NAUCZYCIELA – Viktoria Buslova

Jest Ukrainką mieszkającą w Polsce od 5 lat, wygrała konkurs i przyjechała na wymianę studencką kilka lat temu. Przy okazji nauczyła się języka polskiego, którym włada biegle, podobnie jak językiem rosyjskim. Jako młodej mamie bliskie jej sercu jest każde dziecko, gdyż doskonal rozpoznaje jego potrzeby. Stara się spędzać jak najwięcej czasu ze swoim trzyletnim synkiem, gdyż  wie jak bardzo dziecko potrzebuje w tym czasie uwagi rodzica.

 

 

 

FIZOTERAPEUTA – Sylwia Piś
Jako nauczyciel pracuję w przedszkolu siedem lat. Ukończyła studia na wydziale medycznym o kierunku fizjoterapia, wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka korekcyjna oraz edukację przedszkolną, jest także terapeutą ręki. Z uwagi na to, że uwielbia pracę z dziećmi, to właśnie w przedszkolu odnalazła się zawodowo. Łącząc wykształcenie i doświadczenie pedagogiczne, w naszym przedszkolu prowadzi grupowe zajęcia dodatkowe z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekcji oraz zajęcia indywidualne dla dzieci ze zwiększonymi potrzebami edukacyjnymi/orzeczeniem. Praca w przedszkolu to dla niej pasja i powołanie, a dobro dzieci zawsze stawia na pierwszym miejscu.

 

 

 

 NEUROLOGOPEDA – Iwona Deptuch-Kowalczyk
Swoją pracę wykonuje z pasją oraz traktuje jak wyzwanie. Na dzieci patrzy całościowo, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty funkcjonowania rozwijającego się człowieka. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje prowadząc wykłady dla studentów logopedii oraz indywidualne terapie dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku filologia polska z logopedią, podyplomowe studia z neurologopedii klinicznej na Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz podyplomowe studia z oligofrenopedagogiki z terapią pedagogiczną. Ukończyła wiele kursów i szkoleń m.in. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych”, „Kinezjotaping w logopedii”, „Afazja – diagnoza i terapia”, „Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej. Strategie postepowania diagnostyczno – terapeutycznego – moduł I”, „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii- moduł II”, „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – pacjenci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych – moduł III”, „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej”, „Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym”, „Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się AAC cz.1”.

PSYCHOLOG/ LOGOPEDA – Natalia Mazdan
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia oraz studiów I stopnia na kierunku Logopedia z Audiologią. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu terapii ręki, logorytmiki, zachowań trudnych u dzieci ze spektrum autyzmu, neofobii żywieniowej oraz komunikacji alternatywnej. Podstawą pracy jest dla niej budowanie relacji dającej dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz wiarę we własne możliwości.