Kadra

Jesteśmy przekonani, że nasze przedszkole z oddziałami integracyjnymi jest miejscem, którego Państwo szukacie.
Nasza wykwalifikowana kadra nie zastąpi Rodziców, ale tworzy rodzinną i ciepłą atmosferę. Zapewnimy Państwa dzieciom najlepszą opiekę pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną i  terapeutyczną, a także zaspokoimy wszystkie indywidualne potrzeby Waszych dzieci w taki sposób, aby czuły się u nas rodzinnie, bezpiecznie i radośnie. Posiadamy kwalifikacje zawodowe oraz bogate doświadczenie, aby opiekować się i edukować wszystkie dzieci, także dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Jeśli liczą się dla Państwa małe grupy (oddziały) przedszkolaków, rodzinna atmosfera i indywidualne podejście do każdego dziecka, a jednocześnie oczekujecie Państwo różnorodnych zajęć dla Waszych dzieci, które będą prowadzone nowoczesnymi metodami edukacji przez profesjonalny zespół nauczycieli to Przedszkole Świętej Rodziny z Nazaretu jest takim miejscem, jakiego szukacie. Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich jest bliskie naszym sercom !

NAUCZYCIEL/ NEUROLOGOPEDA/OLIGOFRENOPEDAGOG – Iwona Deptuch-Kowalczyk

Swoją pracę wykonuje z pasją oraz traktuje jak wyzwanie. Na dzieci patrzy całościowo, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty funkcjonowania rozwijającego się człowieka. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje prowadząc wykłady dla studentów logopedii oraz indywidualne terapie dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku filologia polska z logopedią, podyplomowe studia z neurologopedii klinicznej na Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz podyplomowe studia z oligofrenopedagogiki z terapią pedagogiczną. Ukończyła wiele kursów i szkoleń m.in. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych”, „Kinezjotaping w logopedii”, „Afazja – diagnoza i terapia”, „Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej. Strategie postepowania diagnostyczno – terapeutycznego – moduł I”, „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii- moduł II”, „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – pacjenci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych – moduł III”, „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej”, „Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym”, „Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się AAC cz.1”.

NAUCZYCIEL/PSYCHOLOG/OLIGOFRENOPEDAGOG – Aleksandra Borcz

Jest psychologiem, oligofrenopedagogiem, nauczycielem wychowania przedszkolnego. Ukończyła również, studia podyplomowe na kierunku rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu oraz socjoterapię.  Jej praca zawodowa opiera się na stosowanej analizie zachowania – głównie warunkowanie sprawcze, teoria uczenia się i metodzie attention autism. Od przeszło 10 lat pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzinami. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i kompetencje zawodowe.

 

 

 

NAUCZYCIEL/FIZOTERAPEUTA – Sylwia Piś

Jako nauczyciel pracuje w przedszkolu osiem lat. Ukończyła studia na wydziale medycznym o kierunku fizjoterapia, wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka korekcyjna oraz edukację przedszkolną, jest także terapeutą ręki. Z uwagi na to, że uwielbia pracę z dziećmi, to właśnie w przedszkolu odnalazła się zawodowo. Łącząc wykształcenie i doświadczenie pedagogiczne, w naszym przedszkolu prowadzi grupowe zajęcia dodatkowe z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekcji oraz zajęcia indywidualne dla dzieci ze zwiększonymi potrzebami edukacyjnymi/orzeczeniem. Praca w przedszkolu to dla niej pasja i powołanie, a dobro dzieci zawsze stawia na pierwszym miejscu.

 

 

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – Karolina Sudoł

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim, na kierunku pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Posiada liczne certyfikaty szkoleniowe: „Usprawnianie uwagi, pamięci i koncentracji”, ” Zaburzenia lateraryzacji – jak wspomagać mózg” oraz „Zaburzenia opozycyjno- buntownicze”. Uważa, że każdego przedszkolaka należy traktować indywidualnie, gdyż każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne. Warto cierpliwie wsłuchiwać się w potrzeby dziecka i być dla niego dobrym towarzyszem codziennych przygód. W swojej pracy stara się pomagać dzieciom samodzielnie odkrywać świat, rozwijać kreatywność i rozbudzać pasje. Jako że zabawa to podstawowa aktywność dziecka w wieku przedszkolnym, stara się przekazywać dzieciom wiedzę właśnie przez zabawę. To głównie zabawa wpływa na rozwój dziecka, zarówno ruchowy jak i poznawczy, emocjonalny oraz społeczny. W pracy z dziećmi kieruje się myślą Glenna Domana: „Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki.” Doskonale sprawdza się jako osoba kreatywna z artystyczną duszą i zdolnościami manualnymi.

https://przedszkolenazaret.edu.pl/wp-content/uploads/2023/08/ewa-rabca.jpgNAUCZYCIEL/LOGOPEDA – Elżbieta Rąbca

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz logopedia na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Posiada liczne certyfikaty szkoleniowe, w tym Trening Umiejętności Społecznych. Jest osobą kreatywną i komunikatywną, a do tego spokojną i cierpliwą. W swojej pracy mnóstwo inspiracji czerpie z pedagogiki Janusza Korczaka, który podkreślał potrzebę indywidualnego podejścia do każdego dziecka oraz zauważenie i podkreślanie wyjątkowej roli dziecka w życiu społecznym.

 

NAUCZYCIEL/PEDAGOG SPECJALNY/TERAPEUTA PEDAGOGICZNY – Emilia Nowak

Absolwentka studiów licencjackich Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kierunku Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogiki specjalna- edukacja integracyjna i włączająca. W swojej pracy stosuje   różnorodne metody nauczania  oparte na nauczaniu wielozmysłowym  dostosowując je do indywidualnych potrzeb dzieci o potrzebach kształcenia specjalnego  oraz indywidualnych  możliwościach  rozwojowych
w grupie zróżnicowanej. Inspiruje się metodą nauczania Montessori, która wspiera naturalną chęć poznawania świata, potencjał,  samokontrolę,  kreatywność jak również  pobudza wiarę  we własne możliwości dziecka. Obecnie poszerza swoją wiedzę i umiejętności na studiach podyplomowych z zakresu Edukacji i terapii osób ze spectrum autyzmu na ASP w Warszawie.

ASYSTENT NAUCZYCIELA – Viktoria Buslova

Jest Ukrainką mieszkającą w Polsce od 6 lat, wygrała konkurs i przyjechała na wymianę studencką kilka lat temu. Przy okazji nauczyła się języka polskiego, którym włada biegle, podobnie jak językiem rosyjskim. Jako młodej mamie bliskie jej sercu jest każde dziecko, gdyż doskonal rozpoznaje jego potrzeby. Stara się spędzać jak najwięcej czasu ze swoim trzyletnim synkiem, gdyż  wie jak bardzo dziecko potrzebuje w tym czasie uwagi rodzica. Sprawdza się jako osoba niezwykle skrupulatna i dokładna, która swoją pracę traktuje zadaniowo.