Zapisz dziecko

Aby zapisać dziecko do naszego Przedszkola prosimy wypełnić
KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA do Przedszkola.

Kartę zgłoszenia Dziecka do Przedszkola należy pobrać, wydrukować i wypełnić.
Następnie uzupełnioną Kartę zgłoszenia Dziecka do Przedszkola proszę podpisać, zrobić skan (zdjęcie)
i przesłać na adres mailowy: biuro@przedszkolenazaret.edu.pl.

Przy zapisie dziecka do Przedszkola należy uiścić opłatę wpisową w wysokości 350 zł, którą należy wpłacić na konto Przedszkola.

Numer konta bankowego
mBank 83 1140 2004 0000 3702 7469 5833