O Nas

Nasze Przedszkole:

 • oferuje trzy oddziały/grupy przedszkolne:
  I – 2,5-3 latki
  II – 4-5 latki
  III – 6 latki
 • zapewnia życzliwych i kompetentnych nauczycieli,
 • dba o dobre stosunki interpersonalne,
 • broni praw dziecka,
 • współpracuje z rodzicami,
 • przygotowuje dziecko do szkolnego życia,
 • promuje zdrowy styl życia.

Umożliwiamy dzieciom:

 • samorealizację,
 • współpracę z innymi dziećmi,
 • kreatywne myślenie i samodzielne podejmowanie działań
 • uczestniczenie w ciekawych zajęciach,
 • naukę poprzez wspólną zabawę pod nadzorem kompetentnych nauczycieli,
 • naukę poprzez doświadczenia i eksperymenty.

Aby osiągnąć efekty edukacyjne przedszkole pomaga w rozwoju, kształtuje i wychowuje dzieci w następujących obszarach:

 • pomaga w rozwoju mowy dzieci,
 • kształtuje gotowość do nauki czytania i pisania,
 • wspiera dzieci w rozwoju intelektu, którego używają, aby poznawać siebie i swoje otoczenie,
 • wspomaga rozwój umysłowy dzieci poprzez rozbudzanie zainteresowań technicznych i zabawy konstrukcyjne,
 • pomaga w rozwoju intelektualnym dzieci i prowadzi edukacje matematyczną,
 • rozwija sprawność ruchową,
 • kształtuje umiejętności społeczne dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i innymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych,
 • kształtuje samodzielność, nawyki higieniczne i kulturalne,
 • kształtuje sprawność ruchową i sportową,
 • wdraża dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
 • uczy dzieci dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,
 • uczy dzieci rozumienia zjawisk przyrodniczych i unikania zagrożeń,
 • rozwija przez sztukę – różne formy plastyczne,
 • kształtuje przez sztukę – dziecko jest zarówno widzem jak i aktorem
 • wychowuje dzieci w duchu wartości chrześcijańskich, rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych,

Bezpieczne wejście

Każda osoba, aby dostać się na teren przedszkola musi zadzwonić przez domofon. Dopiero wtedy nauczyciel decyduje o otwarciu drzwi i wpuszczeniu na teren naszej placówki. Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola korzystają z kodu.

Wyposażenie sal

Wszystkie elementy wyposażenia przedszkola posiadają właściwe atesty i certyfikaty. Łazienki dostosowane są do potrzeb małych dzieci.
Jeśli dziecko nie rozstało się jeszcze z pampersem, nie jest to dla nas żaden problem. Pomagamy maluszkom stać się samodzielnymi. Jesteśmy przekonani, że nasze przedszkole jest miejscem, którego Państwo szukacie. Nie zastąpimy Rodziców, ale tworzymy rodzinną i ciepłą atmosferę, ponieważ uważamy, że PRZEDSZKOLE POWINNO BYĆ JAK RODZINA ! Zapewnimy Państwa dzieciom najlepszą opiekę pedagogiczną, a także zaspokoimy wszystkie indywidualne potrzeby Waszych dzieci w taki sposób tak, aby czuły się u nas domowo, bezpiecznie i radośnie.
Jeśli liczy się dla Państwa mała grupa przedszkolaków, rodzinna atmosfera, indywidualne podejście do dziecka, różnorodne zajęcia i nowoczesne metody edukacyjne oraz miłe i wykwalifikowane panie nauczycielki, to Przedszkole Świętej Rodziny z Nazaretu jest miejscem jakiego szukacie dla Waszych Dzieci.