Opłaty za przedszkole

OPŁATA WPISOWA NA MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
PRZY ZAPISIE DZIECKA I WYPEŁNIENIU KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA WYNOSI 350 ZŁ

Opłaty za dziecko uczęszczające do przedszkola
Wysokość czesnego w przedszkolu :
600 zł miesięcznie – płatne do 5-tego każdego miesiąca „z góry”.

ok. 300 zł miesięcznie – wyżywienie dziecka  – zależne od liczby obecności dziecka w danym miesiącu (przyjmujemy ok. 20 dni x stawka dzienna 15 zł)
Opłatę wpisową oraz opłaty za czesne i wyżywienie prosimy wpłacać na konto przedszkola.
Numer konta bankowego:
konto mBank : 83 1140 2004 0000 3702 7469 5833

Dodatkowo płatne będą wybrane wcześniej przez Rodziców/Opiekunów prawnych zajęcia dodatkowe, wyjazdy na wycieczki, wyjścia do teatru, kina, muzeum, restauracji, itp.

WYŻYWIENIE DZIECKA

Stawka żywieniowa dla każdego dziecka wynosi jedynie 15 zł/dziennie. Pełno wartościowe pożywienie obejmuje pięć posiłków podawanych dziecku podczas pobytu w naszym przedszkolu (śniadanie, drugie śniadanie, zupę, drugie danie i podwieczorek).
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie jest odliczana po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka (do godz. 6.30 rano).
Przedszkole oferuje posiłki dostarczane przez firmę cateringową FoodCrafters, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów.
Dostawca przygotowuje posiłki o wysokim standardzie na bazie produktów najwyższej jakości i zgodnie z normami HACCP.
Posiłki spełniają wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych.
Firma cateringowa Food Crafters, przygotowuje posiłki przestrzegając wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
Po pierwszym daniu zapewniamy możliwość leżakowania dla grupy maluchów i odpoczynku podczas słuchania bajek dla grupy starszaków.