Plan dnia

Uporządkowany dzień to poczucie bezpieczeństwa

Dzień w przedszkolu

Rytm dnia dostosowany jest do potrzeb dzieci. Pomimo, iż każdy dzień wypełniony jest całym mnóstwem aktywności – od poznawania świata, zabawy, nauki i ruchu do zajęć o  charakterze twórczym, to przewidywalność kluczowych momentów w trakcie dnia, pozwala budować poczucie bezpieczeństwa u dziecka.

Szczegółowy plan dnia

6:30 – 8:30
– 
przychodzenie dzieci,
–  zabawy zgodne z inwencją dzieci w kącikach tematycznych,
–  kontakty indywidualne wynikające z potrzeb,
–  praca z zespołem dzieci lub indywidualna o obserwacja pedagogiczna,
 
8:30 – 8:45
– ćwiczenia poranne,
– zabawy ruchowe

8:45 – 9:00
– czynności porządkowe i higieniczne,
– przygotowanie do śniadania

9:00 – 9:15 – śniadanie
– doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:15 – 9:30
– czynności higieniczne po śniadaniu,
– sprawdzenie obecności,

9:30 – 10:30
– zajęcia z Podstawy programowej MEN dla przedszkoli,
– zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające
  aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju,
– realizacja programu dydaktycznego opracowanego przez nauczyciela,
 – działania indywidualne i zespołowe w sali,
– zabawy i zajęcia o charakterze twórczym – plastyczne, logiczne, muzyczne
 – czynności porządkowo-higieniczne.

10:30 – 10.45  – drugie śniadanie

10:45 – 12:00
– odkrywanie piękna duchowego i materialnego w sobie i otaczającym świecie,
– pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, gry i zabawy organizowane
  oraz inspirowane przez dzieci i nauczyciela,

11:00 – 12:00 – pomoc psychologiczno – pedagogiczna,
– zajęcia rewalidacyjne,
– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

12:00 – 12:15
– czynności porządkowe i higieniczne,
– przygotowanie do obiadu,

12:15 – 12:30 – obiad – pierwsze danie – zupa

12:30 – 14:00
– odpoczynek, muzyka relaksacyjna/słuchanie bajek,
– zajęcia dodatkowe gimnastyka ogólnorozwojowa, angielski, rytmika

14:00 -14:15
– czynności porządkowe i higieniczne,
– przygotowanie do obiadu

14:15 – 14:30  obiad – drugie danie,
– ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami,

14.30 – 15:15
 – zabawy i zajęcia o charakterze twórczym – gry i zabawy logiczne, muzyczne,
   plastyczne, parateatralne

 15:15 – 15:30 – podwieczorek

15:30 – 16:00
– zabawy wynikające z własnej aktywności i zainteresowań dzieci,
– zajęcia plastyczne – techniczne i tematyczne,
– prace porządkowe

 16:00 – 17:00
– rozchodzenie się dzieci