Zajęcia

RÓŻNORODNOŚĆ NASZYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH :
          – jedyna tak bogata oferta w ramach czesnego –
• zajęcia i zabawy z podstawy programowej MEN,
lekcje języka angielskiego,
• kreatywne zajęcia plastyczne (rysowanie, malowanie),
warsztaty judo,
• spotkania z ludźmi różnych zawodów,
zajęcia muzyczne – taniec, rytmika, śpiew,
• edukacja przyrodnicza (poznawanie fauny i flory),
• odkrywanie świata opowieści i legend,
zajęcia z psychologiem, oligofrenopedagogiem, pedagogiem specjalnym i logopedą,
• zajęcia logarytmiczne,
• zajęcia w kącikach tematycznych (konstrukcyjno-matematycznym, sensorycznym),
• doświadczenia i eksperymenty pozwalające poznawać otaczający świat,
• aktywności w ramach klubu małego podróżnika,
• teatrzyki przyjezdne,
gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekcji,
• wycieczki autokarowe,
• imprezy okolicznościowe m.in. Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, Bal Wszystkich Świętych, Mikołajki, Pasowanie na Przedszkolaka,
• warsztaty z kalendarza dni nietypowych np: Dzień Pluszowego Misia, Dzień Królika, Dzień Czekolady, Dzień Ziemi, Dzień Słońca,
Religia