Oszczędzamy wodę, dbamy o przyrodę ! – 16.08.2021

CCF599E1-116C-4678-B8CD-52C6B17535C0W dniu dzisiejszym przedszkolaki dowiedziały się jak ważne znaczenie ma woda w przyrodzie oraz w życiu każdego człowieka. Nasze zajęcia rozpoczęliśmy od zaśpiewania piosenki pt. „Zimna woda”. Następnie dzieci wymieniały sposoby oszczędzania wody, które stosują w codziennym życiu. Poznały także nowe sposoby oszczędzania wody, które będą mogły wykorzystać, aby w jeszcze większym stopniu dbać o naszą planetę – Ziemię. Podsumowaniem dzisiejszych zajęć było wykonanie pracy plastycznej „Kropelka wody” przy zastosowaniu różnych technik plastycznych.