Poznajemy zmysł dotyku – 17.09.2021

CFCD3AD7-093D-437F-A862-705D7CA1E994Dzisiaj poznawaliśmy szczegółowo  zmysł dotyku. Sprawdzaliśmy przy pomocy swoich rąk jaki poszczególne przedmioty maja kształt i powierzchnie. Następnie utworzyliśmy tajemniczy worek, z którego losowaliśmy znajdujące się w nim przedmioty. Takie doświadczenie dostarczyło nam wiele radości!