Rytmika – 29.10.2021

20211029_111141Dzisiaj na zajęciach z rytmiki rozpoczęliśmy wzbudzanie naszej ciekawości muzycznej, która z czasem powinna przekształcić się w świadome przeżywanie przez nas muzyki poprzez śpiew czy taniec. Rytmika jest techniką wychowania muzycznego, która kształtuje kulturę muzyczną i nasz słuch. To różnego rodzaju ćwiczenia muzyczno-ruchowe, wspierające także rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny. Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają nas do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i naszą orientację przestrzenną. Dadzą nam także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne. Czy czujemy ten rytm ? Tak, mamy nadzieje, że tak, bo nasza Pani Kasia pięknie dla nas śpiewa i gra, więc zdecydowanie już czujemy ten rytm !!!