Święty brat Albert Chmielowski – 15.11.2021

20211115_123028Brat Albert (Adam) Chmielowski to święty, który polecenie Jezusa „idź sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim” potraktował bardzo dosłownie. Jako młody chłopak wstąpił do szkoły kadetów w Petersburgu, brał udział w powstaniu styczniowym i w jednej z bitew stracił nogę. Następnie odkrył w sobie talent malarski i studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Bez reszty oddał się malarstwu. Malując, zadał sobie pytanie: czy służąc sztuce, służę także Bogu? Wreszcie odnajduje swoje powołanie – służyć najbiedniejszym i opuszczonym. W krakowskim kościele oo. Kapucynów przywdziewa habit i przyjmuje nowe imię – Brat Albert. Później daje początek Zgromadzeniu Braci Albertynów, i Zgromadzeniu Sióstr Albertynek. Dla biedaków z ulicy zaczyna organizować domy opieki i przytułki w różnych miastach. Jednak zanim zaczął żyć z biedakami z ulicy, długo szukał swojej drogi.