Język angielski – 19.01.2022

20220119_102153Nasz dzisiejszy angielski minął jak zwykle w atmosferze fajnej zabawy. Powtórzyliśmy nazwy niektórych zabawek (toys review), piłka (ball), laka (doll), samochodzik (car). Następnie mówiliśmy o naszych emocjach (emotions), szczęścia (happy), smutku (sad), złości (angry), strachu (scared). Ćwiczyliśmy ich wymowę i staraliśmy się zapamiętać ich znaczenia. Kolejno w ramach „angielskiej gimnastyki”  ćwiczyliśmy (action rewiev) reagowanie na sygnał (please game): siadamy (sit), skaczemy (jump), zatrzymujemy się (stop). Na koniec zaśpiewaliśmy  (sing) piosenkę (song) – „If you are happy – sing!” – „Jeśli jesteś szcześliwy – zaśpiewaj !” Język angielski jest jednym z ulubionych naszych dodatkowych zajęć.