Język angielski – 25.01.2022

20220125_140103Dzisiaj na języku angielskim „przerabialiśmy” Body parts (części ciała) – singular and plural forms (liczbę pojedynczą i mnogą). Ponadto there is and there are – struktury  gramatyczne – znajduje się (jest) w liczbie pojedynczej i znajduje się (są) w liczbie mnogiej. Następnie była Memory Game (zabawa pamięciowa) i song (piosenka) – Head, Shoulders, Knees and Toes (głowa, ramiona, kolana i palce).