Poznajemy życiorys św. Tomasza z Akwinu – 22.02.2022

20220225_174102Św. Tomasz z Akwinu urodził się ok. 1226 roku pod Neapolem. W wieku 5 lat został oddany benedyktynom w Monte Cassino. Wychowywał się u nich. Nauczyciele byli zdziwieni jego postępami w nauce. Gdy opuścił klasztor udał się do Neapolu, gdzie studiował na uniwersytecie. Bez wiedzy rodziców w 1243 roku wstąpił do dominikanów. Krok ten spotkał się z dezaprobatą rodziny, która wszelkimi sposobami usiłowała skłonić go do opuszczenia zakonu. Św. Tomasz z Akwinu został wysłany przez przełożonych na studia do Paryża i Kolonii. Koledzy przezywali go „głuchym wołem” z powodu cichego kroku i olbrzymiej postury. Po ukończeniu studiów został wysłany do Sorbony, aby wykładał teologię. Wszystkich zadziwiał jasnością wykładów, wymową oraz głębią. W Paryżu zaszczycał go przyjaźnią król, św. Ludwik, który często zapraszał go na obiady. Św. Tomasz stanowczo uchylał się od przyjęcia jakiejkolwiek godności kościelnej.
W 1274 roku papież bł. Grzegorz X zwołał sobór powszechny w Lyonie. Święty Tomasz z Akwinu umarł w drodze po krótkiej chorobie.Został kanonizowany w 1323 roku, a w 1567 roku został ogłoszony doktorem Kościoła. Św. Tomasz z Akwinu został nazywany „największym świętym wśród uczonych i największym uczonym pośród świętych”. Był teologiem i filozofem, człowiekiem niezwykłej dobroci serca, głębokiej pobożności i świętości życia. Jego spuścizna literacka jest olbrzymia. Wyróżniał się nie tylko analitycznym umysłem, ale także syntetycznym. Pracę naukową uważał za nabożeństwo, za służbę Bożą. Był także uzdolnionym poetą. Zostawił piękne teksty liturgiczne do brewiarza i mszału na uroczystość Bożego ciała. W 1880 roku św. Tomasz z Akwinu został ogłoszony przez papieża Leona XIII patronem szkół katolickich. Wspomnienie liturgiczne św. Tomasza Apostoła w Kościele katolickim odbywa się dnia 28 stycznia. Na podsumowanie zajęć standardowo pokolorowaliśmy obrazki z podobizną świętego.