Kalendarz z pogodą – 17.03.2022

1_20220317_101800W związku z tym, że przez cały tydzień rozmawiamy o marcowej pogodzie, postanowiliśmy dzisiaj zrobić „pogodowy kalendarz”. Najpierw wyjaśniliśmy sobie czym on jest, a następnie omówiliśmy zasady jego uzupełniania. Każdego dnia przez kolejne 7 dni będziemy przy odpowiednim dniu tygodnia naklejać pogodę bieżącego dnia. Dzięki temu sprawdzimy słuszność i prawdziwość  poznanego już przez nas staropolskiego przysłowia „W marcu jak w garncu”.