Język angielski w plenerze – 3.06.2022

20220603_100640Dzisiaj postanowiliśmy pouczyć się angielskiego w plenerze (in the garden). Nauka poprzez zabawę (games and activities). Powtórzyliśmy kolory (colours review), bo tak kolorowo jest wokół nas 🙂 Dalej wskazywaliśmy nasze części ciała (touch body parts review). Zadawaliśmy pytania co to jest ? (what is it?), czy to są ? (are these ?) poznawaliśmy liczbę mnogą (plural form). Na koniec zajęć z języka angielskiego ćwiczyliśmy liczenie do 15 (counting to fifteen) i wykonaliśmy actions – freeze game.