Muzycznie i artystycznie – 20.07.2022

20220720_093938Na dzisiejszych zajęciach artystycznych przećwiczyliśmy wszystkie poznane przez nas do tej pory piosenki. Mieliśmy okazję pośpiewać, potańczyć i pokazywać do muzyki tak jak każdy z nas najlepiej umiał.  Nasze panie były z nas dumne, bo okazało się, że jesteśmy bardzo muzykalni.