Układamy konstrukcje z kół – 21.09.2022

figura3Naszym zadaniem było ułożenie z kół dowolnej kompozycji. Każdy z nas miał możliwość wykazania się kreatywnością i stworzenia czegoś z wyciętych kolorowych kół różnej wielkości. Z zaciekawieniem obserwowaliśmy jak każde z nas wykonuje zadanie i wspólnie omawialiśmy rezultaty naszej pracy odgadując co przedstawia każda z kompozycji.