Uczymy się wiersza „Gdzie jesteś jesieni?” – 30.09.2022

wiesz-Zajęcia rozpoczęliśmy od nauki wiersza. Pani Andżelika przeczytała nam wiersz pt. „Gdzie jesteś jesieni”. Wyjaśniliśmy trudne dla nas pojęcia, a następnie rozpoczęliśmy naukę wers po wersie. Ćwiczyliśmy naszą mowę, pamięć oraz utrwalaliśmy oznaki nowej pory roku jaką jest jesień. Na koniec odpowiadaliśmy na pytania odnoszące się do tekstu, sprawdzające czy byliśmy uważni.