Poznajemy literkę „A” – 12.10.2022

IMG_20221012_143411Poznaliśmy dziś nową literkę „A”. Podawaliśmy nazwy przedmiotów, które były przedstawionych na ilustracji. Następnie nasza pani, której imię też zaczyna się na literkę „A” przeczytała nam rymowankę, a naszym zadaniem było wskazać w zdaniach poznaną literkę. Na koniec podawaliśmy różne przykłady rzeczy zaczynających się na właśnie tą literkę.