Pracujemy w książkach – 17.10.1022

IMG_20221017_102314Dziś w książkach powtórzyliśmy poznane w tamtym tygodniu zwierzęta. Wykonywaliśmy zadanie polegające na kolorowaniu kółeczek odpowiednim kolorem odpowiadającym danemu zwierzątku. Następnie rysowaliśmy szlaczek po śladzie. Na koniec zagraliśmy w grę w której na odpowiednich etapach nazywaliśmy zwierzątka umieszczone na zdjęciach.