Poznajemy świętych i ich symbole – 28.10.2022

20221028_103902Na początku nasze panie  zapytały jakich świętych znamy. Następnie pani Andżelika pokazała nam ilustracje wybranych świętych i opowiedziała o nich. Wytłumaczyła jakie symbole są im przypisywane. Zwróciliśmy szczególną uwagę na świętych, za których byliśmy dziś przebrani. Dowiedzieliśmy się, że symbolika świętych jest bardzo bogata i różnorodna. Wiemy już, że niektórzy święci posiadają kilka symboli, które ich charakteryzują. Symbolem Świętego Piotra są klucze, które symbolizują klucze do Królestw Niebieskiego jak również łódź czy sieć rybacka  – symbolizują chrześcijaństwo i nawiązują do zajęcia Szymona Piotra przed spotkaniem Jezusa (był on rybakiem). Ponadto symbolem tego „rybaka ludzi” jest odwrócony krzyż łaciński, który nawiązuje do jego męczeńskiej śmierci, jak również kogut – symbol trzykrotnego zaparcie się Świętego Piotra Apostoła w noc Męki Pańskiej. Inne atrybuty świętych to ptaszki – świętego Franciszka, jako wielkiego miłośnika zwierząt, baranek- świętego Jana Chrzciciela, czy lew należący od wieków do św. Marka Ewangelisty.