Pracujemy w naszych kartach pracy – 4.11.2022

IMG_20221104_102915Dziś w naszych kartach pracy omawialiśmy jak Olek i Ada spędzają czas z rodzicami. Następnie rysowaliśmy jak my spędzamy czas z naszymi rodzicami. Rysowaliśmy po śladach rysunki tulipanów, bez odrywania kredki od kartki. Kolejno rysowaliśmy po śladach rysunki kwiatów dla mamy oraz kolorowaliśmy je. Dla taty kolorowaliśmy krawaty. Na koniec opowiadaliśmy co widzimy na obrazkach używając słów: na, w, pod, między, po lewej, po prawej stronie.