Pracujemy w naszych książkach – 7.11.2022

IMG_20221107_105049W piątek skończyliśmy pracę w pierwszej części naszych kart pracy. Dziś rozpoczęliśmy prace w części drugiej. Pani czytała, a my rysowaliśmy obok domku odpowiednio to, o czym była mowa w poleceniu. Dzieliliśmy na sylaby nazwy przedmiotów związanych z domem. Określaliśmy też w tych nazwach pierwszą i ostatnią głoskę.